Get a life, Bitches.  

Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Трудно е да чакаш нещо, което знаеш, че може никога да не се случи, но още по-трудно е да се откажеш, когато знаеш, че е всичко, което искаш.
-

(Source: liveinashadow, via everything-has-changed-xx)

Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
 
Tumblr Mouse Cursors